Административни услуги

 

заявление за удостовериние за преместване

заявление за легализация 

Заявления за записване 

Инфо 136-завършена ПГ 

Инфо 138-приемане и преместване 

Инфо 143-Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Инфо 150-признаване от чужбина I-VI-клас

Инфо 153-Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства

Инфо-154-издаване на свидетелство за професионална квалификация