Административни услуги

 

заявление за удостоверение за преместване

заявление легализация

Заявления -записване

Инфо 136 -завършена подготвителна група

Инфо 138 – приемане и преместване

Инфо 143 – Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Инфо 150 – признаване от чужбина I – VI клас

Инфо 153 – Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства

Инфо 154 – издаване на свидетелство за професионална квалификация