ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Длъжностно лице, отговарящо за защитата на лични данни:

адв. Елена Златева

телефон за връзка:    0882030565

Email:     ezlatevaa@abv.bg