ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Длъжностно лице, отговарящо за защитата на лични данни:

адв. Кристиян Гьошев

телефон за връзка:    0887686432

Email: ou_pencho_slavejkov@abv.bg