ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Длъжностно лице, отговарящо за защитата на лични данни:

Величка Солакова

телефон за връзка:    032/635343

Email:ou_pencho_slavejkov@abv.bg