СТАРТИРА ПРОЕКТ “НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ” ОТ 12.11.2018 Г.

es es3       es2

От 12.11.2018 г. СТАРТИРА ПРОЕКТ BG05М2ОР001-3.004-0001 „Нов шанс за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР) и на основание Заповед РД 09-3166/01.11.2018 г.  на министъра на образованието и науката.

Прочети още

Лято 2018

28.07.2018 г. Петдневната Академия за педагогически специалисти за „Иновации в образованието“ завърши. Лектори бяха – проф. Лефтерова – ПУ”Паисий Хилендарски” и доц.Калоянова – Бургаски свободен университет. Акцентите бяха в иновативни подходи в управлението на класната стая, приобщаването, работа с родители, работа с деца със СОП, ранна диагностика на деца с обучителни затруднения, и др. Проф.Лефтерова връчи сертификатите на успешно завършилите, сред които беше директора на училището Екатерина Делинова.

Прочети още

Заседание па Обществен съвет

до

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ ОУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“, ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 04 септември 2018 г. (вторник) от 12,30 ч. в ОУ „Пенчо Славейков“, град Пловдив ще се проведе заседание па Обществен съвет при следния

Прочети още

Събития през месец май

На 09.05.2018г, Ден на Европа беше отбелязан с радиопредаване и кратка концертна програма. Г-жа Гаджалова, г-жа Толева, и г-жа Валя Сиракова организираха събитието. С кратка информация за тази дата започна честването, и продължи с песни, посветени на Деня на Европа.

Прочети още

Събития през месец април 2018 г.

Знанията на учениците от петите и шестите класове по български математика провериха днес в ОУ „Пенчо Славейков” със състезанието “Аз съм грамотен”. Пет отбора от по трима състезатели премериха сили в оспорваната надпревера, организирана от екип за ключови компетентности по двата основни предмета. Първата задача включваше тест с отворени въпроси по двата предмета, а втората изискваше от децата да намерят точните отговори на въпросите от кръстословицата. Третото предизвикателство изискваше не само отлични умения за четене, но и артистичност. Всеки играч от отбора изтегли билет, на който имаше заглавие на приказка с поука, от която трябваше да прочете откъс.

Прочети още

Събития през месец март 2018 г.

На 01.03.2018г, директорът на училището награди най-добре представилите се класове и групи в ЦОУД за най-оригинална мартеница.

1mart1 1mart2 1mart3

pg1 pg2 pg3 pg4 pg5 pg6

Картичките-покани от ПГ и 4А клас за осмомартенските тържества. Красота и радост, за очите, децата са се постарали под вещото ръководство на учителките.

Прочети още

Събития през месец февруари 2018 г.

На 13.02.2018 г. в ОУ “Пенчо Славейков” г-жа Механджиева – старши експерт, НЕ в РУО посети три урока в ЦОУД. При г-н Найчев изработиха пролетно дърво с цветя – примери с трицифрено число, деление с двуцифрено число – в 4ти клас; При г-жа Хулия Стоянова учиниците от 2-ри клас демонстрираха знания по четивна грамотност- извличаха информация от текст, решава кръстословица с картинки, а на края на часа се позабавляваха, разделени на 4 отбора и съчиняваха думи; При г-жа Ралица Колева след забавните задачи, за правилните отговори, на които “помагаше” мултимедията. Последва театрално-музикално редставление на българската приказка от Ран Босилек – “Дядо вади ряпа” от малките първокласници.

Прочети още