Добри педагогически практики в образователната интеграция и образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Ралица Колева се завърна от VIII научно – практическа конференция „Добри педагогически практики в образователната интеграция и образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи“. Тя пледстави своята практика как се изучава българския език, посредством комиксите, които учениците и изготвят в часовете по бо Български език ш литература. Събитието е организирано от МОН и СБУ. Прочети още

Програма „Екоучилища“

На 06.10.2023г., Ралица Колева, ЗДУД, участва на официалното представяне на Програмата „Екоучилища“. Училището ни е включено в тази програма. За целта ще бъде създаден Екокомитет от училищната общност и партньорите ни, за планиране на дейности за активно опазване на околната среда. Първата стъпка беше залепване на плакат „Влез в зеления кръг“, който показва, че училището е част от Програмата „Екоучилища“. За да покажем защо заслужаваме да сме екоучилище, група ученици, родители и служители, заедно с г-жа Делинова и г-жа Колева, се снимаха пред зелените кътове на ОбУ“Пенчо Славейков“. Прочети още

Европейски ден на спорта

На 3.10.23 г. се проведе европейския ден спорта под надслов            “ Бъди Активен“ . Учениците взеха участие в много спортни дисциплини. Лека атлетика- бягане с препядствия, щафетни игри, дърпане на въже, футболен турнир, баскетболен турнир, турнир по народна топка. Прочети още

21.09.2023-Ден на независимостта и Световен ден на мира

Госпожа Гаджалова изнесе радиопредаване посветено на Деня на Независимостта на България на 21.09.2023 г. Освен историческите факти как България е станала независима държава, г-жа Гаджалова призова да ценим независимостта си и да отстояваме завещаното за бъдните поколения. Прочети още

Приобщаване на най – малките възпитаници

Нашите най-малки възпитаници от 3Б група, се учат на определени навици и се социализират към учебната среда. За целта, г-жа Спаска Йовчева, техният учител използва  следната добра практика – под музикален съпровод децата играят гимнастика сутрин и по този начин стават по-близки, отпускат се, приобщават се. Прочети още

Откриване на учебната 2023/2024 година

В ОбУ“Пенчо Славейков“ с голямо вълнение и радост бе открита учебната година. Гост на тържеството беше зам.кмета от кметство „Източен“ – Атанас Кунчев. С приветствено слово и след музикалната програма, г-жа Делинова покани първокласниците, които минаха под арката и с пита бяха посрещнати на входа. За късмет и да им върви по вода, тя поля с менче вода техния път към училището. Зазвъня първият училищен звънец и всички ученици прекрачиха прага на любимото училище. Всички и учители и родители пожелаха спокойна и успешна година, като си обещаха да бъдат партньори в образователния процес. Прочети още

Проект „Шанс за всички“

На 31.08.2023, в ОбУ „Пенчо Славейков“ по проект „Шанс за всички“ се проведе Конференция на тема: „Популяризиране на необходимостта от повишаване и насърчаване на грамотността и степените на образование сред целевите групи и привличане на общественото внимание към ползите от повишаване на грамотността като предпоставка за бъдеща заетост“. Участници в Конференцията бяха обучителите от училището и обучаемите лица, участници в проекта, представители на кметство Източен и Бюрото по труда. След официалното откриване на събитието, бяха отбелязани стратегиите и политиките за повишаване на грамотността сред уязвими групи. Отчетен бе приносът на проект „Шанс за всички“ за популяризиране на необходимостта от повишаване на грамотността и ролята на училището за привличане на общественото мнение към ползите от образованието като предпоставка за бъдеща заетост.  Обучаемите споделиха затрудненията си в опитите си да намерят подходящата за тях работа, а представителя на Бюрото по труда, разясни начините на функциониране на институцията по отношение на обяви за работа, курсове за безработни и др. Полезността от дейностите по проекта беше отчетена от партньорите. Г-жа Делинова, директор на училището, благодари на всички ангажирани страни, отчете статистическите данни, които доказват успешността на проекта и изрази надежда за бъдещи съвместни партньорства. Г-жа Стефка Симеонова, ст.експерт в отдел „Образование“ на кметство Източен акцентира върху полезността на проекта, изрази своите адмирации за постигнатото и изрази мнение, че това е пътя към ограмотяване и реализиране на хората от уязвимите групи. Прочети още

Добри практики

Петима учители от ОбУ“Пенчо Славейков’ бяха наградени с грамоти за споделяне на добри практики в конкурса на Бургаския университет“ Проф. Д-р Асен Златаров“-“ „Нестандартен учител“ . Г-жа Ралица Колева, г-жа Юлия Атанасова, г-н Стефан Ганозов и г-жа Делинова – за Коледния ден на таланта, а г-жа Руска Златева за иновативните методи на преподаване и извънучебните инициативи по математика. Нестандартните решения и подходи са стил на работа в училището, за да се подкрепи стремежа на колектива за по-добра посещаемост, по-голям интерес към учебния процес и училищния живот. Прочети още

Институции си подадоха ръка в името на образованието на уязвими групи

На 31.07.2023   кръгла маса събра институции и партньори в Обединено училище „Пенчо Славейков“. Участниците в събитието бях учители в ролята на обучители , обучаеми от уявзими групи, представители на фондация „Рома“ и Бюрото по труда. Прочети още