ВАЖНО ! От 16 до 29 март 2020 г. се преустановяват учебните занятия във всички училища.

По заповед на министъра на здравеопазването от 16 до 29 март
2020 г. се преустановяват учебните занятия във всички училища.

 Уважаеми ученици, родители, колеги!

Във връзка снеобходимостта   от
преминаване към дистанционна форма на обучение на учениците,  моля да ни
окажете съдействие за следното:
Прочети още

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

 

Във връзка препоръки на Националния оперативен щаб на територията на Република България,свързани с разпространение на COVID-19 в световен план, се обръщаме към всички ученици, родители, учители, директори и други педагогически специалисти:
1. Уважаеми ученици, предвид опазване на здравето Ви, следва да ограничите максимално достъпа си до обществени места, в които има струпване на хора. Добре е да избягвате физическия контакт при среща с връстници и други хора, от типа близко общуване, ръкостискане, прегръдка. Приканвам Ви да използвате активно средствата за лична хигиена, които са осигурени от семейството Ви, като ръцете се мият или се дезинфекцират периодично и задължително преди храна и след използване на тоалетна. Прочети още

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

До Вас, родители на деца и ученици

в Основно училище  „Пенчо  Славейков”

Във връзка с изтичане мандата на настоящия Обществен съвет, в ход е процедурата за създаване на нов Обществен съвет към Основно училище „Пенчо Славейков“.
На 17.12.2019 г. от 17:00 часа в учителската стая на Основно училище „Пенчо Славейков“ ще се проведе делегатско събрание за излъчване на родители – членове и резервни членове на Обществения съвет към училището. Прочети още

Покана за участие в общо събрание

До

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ ОУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“, ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 05 юли  2019 г. (петък ) от 13,00 ч. в ОУ „Пенчо Славейков“, град Пловдив ще се проведе заседание на Обществен съвет при следния Прочети още

Заседание на Обществен съвет

До

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ ОУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“, ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 03 юли  2019 г. (сряда ) от 11,30 ч. в ОУ „Пенчо Славейков“, град Пловдив ще се проведе заседание на Обществен съвет при следния Прочети още

ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко за учебните 2019г./2020г., 2020г./2021г., 2021г./2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко за учебните 2019г./2020г., 2020г./2021г., 2021г./2022г.,  Постановление №32 от 22.02.2019г., обнародвано в Държавен вестник брой №18 от 01.03.2019г и Постановление№38 от 01.03.2019г., обнародвано в Държавен вестник брой №19 от 05.03.2019г., за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и млечни продукти в учебните заведения- Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, приета с Постановление №251 на МС от 2016г. /обн.ДВ, бр.77 от 2016г, изм. И доп. бр.89 от 2016г, бр.36 и 55 от 2017г и бр.43, 53 и 97 от 2018г./ Прочети още