ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко за учебните 2019г./2020г., 2020г./2021г., 2021г./2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко за учебните 2019г./2020г., 2020г./2021г., 2021г./2022г.,  Постановление №32 от 22.02.2019г., обнародвано в Държавен вестник брой №18 от 01.03.2019г и Постановление№38 от 01.03.2019г., обнародвано в Държавен вестник брой №19 от 05.03.2019г., за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и млечни продукти в учебните заведения- Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, приета с Постановление №251 на МС от 2016г. /обн.ДВ, бр.77 от 2016г, изм. И доп. бр.89 от 2016г, бр.36 и 55 от 2017г и бр.43, 53 и 97 от 2018г./ Прочети още

П О К А Н А за участие в общо събрание на колектива на ОУ „Пенчо Славейков” гр. Пловдив

До

Членовете на ОС към ОУ „Пенчо Славейков”

гр. Пловдив


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

ОУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ”

с адрес: град Пловдив, ул. „Батак” № 57

чрез

г-жа Екатерина Димитрова Делинова – Директор на училището Прочети още

Заседание на Обществен съвет

До членовете на Обществен съвет при ОУ „Пенчо Славейков”

гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 27 март 2019 г. (сряда ) от 11,30 ч. в ОУ „Пенчо Славейков“, град Пловдив ще се проведе заседание на Обществен съвет при следния Прочети още

ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДИННИ ТЕСТОВЕ ЗА V КЛАС НА ОБУЧЕНИЕТО В КУРСА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП

es es3       es2

НАЧАЛЕН ЧАС НА ПЪРВИЯ ТЕСТ Е 16.00 ЧАСА

Почивка между тестовете – 15 минути

 

График за провеждане

25.02.2019 г.

 • Български език и литература – 45 минути
 • Технологии и предприемачество – 40 минути
 • Прочети още

  Събития януари

  На 15.01.2019г.  с моноспектакъл на образователния медиатор от гр. София – Наталия Цекова, отбелязахме откриването на Пловдив 2019. Събитието премина с небивал интерес. Имахме и гости, участници в проекти свързани с Пловдив 2019, които се радваха на нашите ученици и затова, че се стараем не само да ги ограмотяваме, но и посвещаваме в магията на театралното изкуство. Прочети още

  Събития през октомври

  2 октомври 2018

  Месец в помощ на животните бе обявен от Община Пловдив, посветен на 4 октомври – Световен ден за защита на животните. ОУ „Пенчо Славейков “ се включи с рисунки на животни от учениците от прогимназиален етап. В начален етап се проведе информационна кампания по темата. Учениците на Г-н Ганозов, както и на г-жа Делинова от факултативното обучение по изобразително изкуство, се включиха в инициативата. Прочети още