Обществен съвет

До

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ ОУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“, ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 05 юли  2019 г. (петък ) от 13,00 ч. в ОУ „Пенчо Славейков“, град Пловдив ще се проведе заседание на Обществен съвет при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Съгласуване на бюджета на ОУ „Пенчо Славейков” за второто тримесечие на 2019 г.

С уважение

Екатерина Делинова

Директор на ОУ „Пенчо Славейков ”

 

 

Обществен съвет

До

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ ОУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“, ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 03 юли  2019 г. (сряда ) от 11,30 ч. в ОУ „Пенчо Славейков“, град Пловдив ще се проведе заседание на Обществен съвет при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Съгласуване на избора на учебници и учебни комплекти за IV клас, които ще се предоставят за безвъзмездно ползване от учениците за учебна 2019/ 2020 година;

С уважение

Екатерина Делинова

Директор на ОУ „Пенчо Славейков ”

 

Покана за участие в общо събрание за отчитане на изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2019 г.  Виж

 

До членовете на Обществен съвет при ОУ „Пенчо Славейков”

гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 27 март 2019 г. (сряда ) от 11,30 ч. в ОУ „Пенчо Славейков“, град Пловдив ще се проведе заседание на Обществен съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Изразяване на становище и съгласуване на училищния план – прием за учебна 2019/ 2020 година.
  2. Съгласуване на избора на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за I клас, учебник по „История и цивилизации” за V клас, които ще се предоставят за безвъзмездно ползване от децата и учениците за учебна 2019/ 2020 година;

С уважение:      Екатерина Делинова – директор