ПРИЕМ 2021/2022 г.

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“

План –прием след завършено основно образование – 2021/2022 учебна година

Професионални паралелки по Рамкова програма А3 с 3 годишен срок на обучение, прием след завършено основно образование.

-Професия – Работник в дървообработването, Специалност – Производство на мебели – 1 паралелка-26 ученици

-Професия – Работник в производство на облекло, Специалност – Производство на облекло -1 паралелка – 26 ученици