ПРОЕКТИ 2019

ГРАФИК НА СФОРМИРАНИТЕ ГРУПИ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“  2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА, ТЕХНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ, БРОЙ ЧАСОВЕ И БРОЙ НА УЧЕНИЦИТЕ В ТЯХ Виж