Заседание па Обществен съвет

до

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ ОУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“, ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 04 септември 2018 г. (вторник) от 12,30 ч. в ОУ „Пенчо Славейков“, град Пловдив ще се проведе заседание па Обществен съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Съгласуване на училищните учебни планове за учебната 2018/2019 година.

Присъствието Ви е наложително!

С уважение

Екатерина Делинова

Директор на ОУ „Пенчо Славейков “