Лято 2018

28.07.2018 г. Петдневната Академия за педагогически специалисти за „Иновации в образованието“ завърши. Лектори бяха – проф. Лефтерова – ПУ”Паисий Хилендарски” и доц.Калоянова – Бургаски свободен университет. Акцентите бяха в иновативни подходи в управлението на класната стая, приобщаването, работа с родители, работа с деца със СОП, ранна диагностика на деца с обучителни затруднения, и др. Проф.Лефтерова връчи сертификатите на успешно завършилите, сред които беше директора на училището Екатерина Делинова.

2 1

 

На 01.08.2018г, в ОУ” Пенчо Славейков” пристигна инсталация, която красеше Капана около 10 дни.

3 4

5 6
Едни прекрасни млади дами, спечелили проект, свързан с Пловдив 2019 ни подаряват тази инсталация. Тя съдържа информация за събития , организирани от училището, посветени на Пловдив 2019, и не само. Г-жа Христина Танева, г-жа Юлия Атанасова , техни ученици и един родител са главните участници за да получат хората от това НПО информация за нас. Толкова бяха впечатлени, че пожелаха да ни помогнат. С този уникален код се отваря линк за кампанията…И ние сме в Европа, ние сме част от нея

 

Учителките Даниела Донева, Ралица Колева и Хулия Стоянова получиха сертификатите си и два квалификационни кредита

7 8                                                                                       9 10

българското образование”, провела се в гр.Хисар от 01.08-05.08.2018 г. Честито, колеги. Продължавайте да се развивате, и да се раздавате за училището все така…

11 12 13 14

Снежанка и седемте джуджета красят паното на класната стая на един от бъдещите втори иновативни класове. Г-н Ганозов е надминал себе си, отново. Стаята е  невероятна…

15                   16                                                  17                  18

Четирите сезона, стаята на г-жа Тонка Лозева и нейния иновативен втори клас. Отново адмирации за г-н Стефан Ганозов.Честито на децата и учителката г-жа Лозева, които ще учат в тази стая. Г-жа Лозева пожела паното да изобразява четирите сезона с образователна цел.

19 20

Хотел Лонгоз , СОК Камчия. Осем учители от ОУ“Пенчо Славейков“участваме в споделяне на добри практики в “Извънкласните и извънучилищните дейности”. Над 220 педагози сме се събрали да споделим опит, да създадем приятелства, партньорства.

24 25 26

23

С изложба с рисунките на ученци на г-н Ганозов, подкрепихме нашето участие в СОК Камчия. Над 220 педагози си дадохме среща за споделяне на добри практики в извънкласните дейности. Обичаме да представяме крайния продукт от нашата работа. Изложбата произведе невероятно впечатление сред участниците във форума.

27 28

29 30

Наградите…Получихме две кафемашини, едната индивидуално за директора, както за и отбора на ОУ”Пенчо Славейков”. И двете ще бъдат разположени в двете учителски стаи. Директорът, г-жа Делинова получи и парична награда за първото място, което му отредиха и публика, и жури.

 

ОУ „Пенчо Славейков” с награда за извънкласни форми – уча в Пловдив

u4avplovdiv.com

Г-жа Лукова отрази представянето на отбора на ОУ”Пенчо Славейков” в “Уча в Пловдив”. Благодарим.