ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДИННИ ТЕСТОВЕ ЗА V КЛАС НА ОБУЧЕНИЕТО В КУРСА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП

es es3       es2

 

НАЧАЛЕН ЧАС НА ПЪРВИЯ ТЕСТ Е 16.00 ЧАСА

Почивка между тестовете – 15 минути

 

График за провеждане

25.02.2019 г.

  1. Български език и литература – 45 минути
  2. Технологии и предприемачество – 40 минути

 

26.02.2019 г.

  1. Математика – 60 минути
  2. Информационни технологии – 40 минути
  3. Човекът и природата – 40 минути

 

27.02.2019 г.

  1. Английски език – 40 минути
  2. История и цивилизации – 40 минути
  3. География и икономика – 40 минути
 На цитираните по -горе изпити могат да се явят желаещи, които искат да валидират знанията си, като се учили самостоятелно (извън училище) и извън проекта – валидиране на компетентности за клас, етап, степен на образование.