Заседание на Обществен съвет

До членовете на Обществен съвет при ОУ „Пенчо Славейков”

гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 27 март 2019 г. (сряда ) от 11,30 ч. в ОУ „Пенчо Славейков“, град Пловдив ще се проведе заседание на Обществен съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Изразяване на становище и съгласуване на училищния план – прием за учебна 2019/ 2020 година.
  2. Съгласуване на избора на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за I клас, учебник по „История и цивилизации” за V клас, които ще се предоставят за безвъзмездно ползване от децата и учениците за учебна 2019/ 2020 година;

С уважение:      Екатерина Делинова – директор