Заседание на Обществен съвет

До

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ ОУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“, ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 03 юли  2019 г. (сряда ) от 11,30 ч. в ОУ „Пенчо Славейков“, град Пловдив ще се проведе заседание на Обществен съвет при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Съгласуване на избора на учебници и учебни комплекти за IV клас, които ще се предоставят за безвъзмездно ползване от учениците за учебна 2019/ 2020 година;

С уважение

Екатерина Делинова

Директор на ОУ „Пенчо Славейков “