Покана за участие в общо събрание

До

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ ОУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“, ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 05 юли  2019 г. (петък ) от 13,00 ч. в ОУ „Пенчо Славейков“, град Пловдив ще се проведе заседание на Обществен съвет при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Съгласуване на бюджета на ОУ „Пенчо Славейков” за второто тримесечие на 2019 г.

С уважение

Екатерина Делинова

Директор на ОУ „Пенчо Славейков “