Информация за неучебните дни през уч. 2019/2020 г.

Неучебни , но присъствени са следните три дни от учебната 2019/2020 г.:

 

  1.    31 октомври 2019 г. – есенен спортен празник;

 

  1.    27 април 2020 г. – патронен празник на училището;

 

 

  1.    21 май 2020 г. – пролетен спортен празник.