ВАЖНО ! От 16 до 29 март 2020 г. се преустановяват учебните занятия във всички училища.

По заповед на министъра на здравеопазването от 16 до 29 март
2020 г. се преустановяват учебните занятия във всички училища.

 Уважаеми ученици, родители, колеги!

Във връзка снеобходимостта   от
преминаване към дистанционна форма на обучение на учениците,  моля да ни
окажете съдействие за следното:

 1. Да осигурите достъп на ученика до
  интернет и съответно – персонален компютър, лаптоп, таблет, смартфон.
 2. Ученикът трябва да бъде на работно място в
  дома, ежедневно във времето от 8.30  ч. по утвърдения график за учебни занятия. Виртуалните часове  са с продължителност 20 минути за начален и 30 минути за прогимназиален етап, с почивка от 10 минути между тях.
 3. Учителите ще работят от дома си и ще
  контролират дистанционния учебен процес.
 4. Учебните часове ще се провеждат в рамките
  на седмичното разписание, като учениците ще използват максимално своите учебници, следвайки указанията на учителите.
 5. Ще следваме учебния материал с обратна връзка от учениците, чрез електронно поставени задачи – есета, доклади, тестове и др.
 6. В следобедните часове учениците ще изпълняват поставените им задачи.
 7. Сспазвайте мерките за сигурност и защита. Ограничавайте всякакъв род контакти!
 8. Осигурете здравословно хранене (плодове и
  зеленчуци; качествени протеини; храни, богати на селен – яйца, сурови ядки, риба и др.); здравословни разходки на чист въздух и слънце; проветряване на помещенията; строга лична хигиена – неколкократно измиване на ръцете с топла вода и сапун, и след това с дезинфектант на спиртна основа, който не бива да се 
  нанася на неизмити ръце!


Ще поддържаме връзка чрез съобщения в Школо и по Viber  телефон.  В случай на преминаване към дистанционна форма на обучение от понеделник 16.03.2020 г.  постепенно ще синхронизираме действията си.

Допълнително и своевременно ще бъдете информирани за това какво ни предстои от понеделник.

Пазете се и бъдете здрави!

 

 

 От училищното ръководство на

ОУ”Пенчо Славейков”гр.Пловдив