27 АПРИЛ – ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ!

ПОЗДРАВ ОТ ДИРЕКТОРА НА  ОУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“ ИНЖ. ХРИСТИНА ДИМИТРОВА

ОСТАНЕТЕ В КЪЩИ И ПРАЗНУВАЙТЕ С НАС ! 

ПРАЗНИКЪТ ПРОДЪЛЖАВА !

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ !           

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ !