ЗАПИСВАНЕВ VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ  ПРИ ЗАПИСВАНЕТО В VIII  КЛАС:

  1. Заявление до директора ;
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО;
  3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика.

Работно време на Комисията:  

На 14.07.2020 г., 15.07.2020 г.  и  16.07.2020 г. от  8.00 ч.  до  18.00ч.

 

Място на приемане на документите

кабинет № 11, етаж I, централна  сграда