Важно ! Считано от 23.11.2021г на основание на подадени декларации от родители, учениците от I б, IIа , IIв и група ЦДО да се обучават присъствено

Виж