Важно ! Считано от 14.02.2022г до 18.02.2022г учениците от V,VI,VIII иIX клас се обучават от разстояние в електронна среда. Всички останали ученици от I до IV и VII клас-се обучават присъствено.

Виж