Обучение на педагогическите специалисти на тема „Управление на стреса в педагогическата практика.Справяне с професионалното прегаряне“

Колективът на ОбУ „Пенчо Славейков“ премина обучение, което носи три кредита на учителите. Държим на квалификацията.За да се предпазим от прегаряне в нашата професия заложихме на тема за стреса, произход, симптоми, „прегарянето“ в професията и техники , с които да редуцираме стреса, да се  и да управляваме емоциите си и да открием кой е най-приятния начин да релаксираме. Тези и други  важни теми и подтеми дискутирахме. Разнообразие в обучението внесе и  практическа ситуация, в която бяхме поставени по групи. Доктор Мария Стоева-нашият обучител, успя да концентрира, да разсмее  и да провокира учителите да дадат най-доброто от себе си, при  изпълнение на задачите в това упражнение.Тестването на нивата на тест, които имаме беше  другият интересен акцент в обучението

.