Открит урок на тема „Деление на степени с равни основи „-6″б“ клас

На 30.11.2022 г. , Зара Данаилова старши експерт по математика в РУО Пловдив посети открит урок на тема „Деление на степени с равни основи“ в 6″б“ клас  с преподавател Руска Златева.

Гости на споделената добра практика бяха учители от училища в район Източен , от област Пловдив-начални, основни и гимназии,както и .професионални гимназии.

Урокът беше интересен, интерактивен и с елементи на използване на ИКТ в часа и упражнение от програмата Khan.

За нашето училище е особено важно  да участва в подобни инициативи, за да проверим докъде сме стигнали в усвояването на учебния материал и да взаимодействаме идеи и добри практики от колегите от други институции.

Нашите ученици се представиха успешно, а г-жа Златева като иновативен и креативен учител получи одобрение от г-жа Данаилова и всички седемнадесет колеги, които присъстваха на открития урок.