Предизвикателствата в работата по Български език и литература

https://sway.office.com/08vvNFHgIfXrsINE?ref=Link

С презентация и споделяне на предизвикателствата в преподаване на Български език и литература ,взеха участие учители по предмета в среща на преподаващите тази дисциплина от гр. Пловдив, по покана на РУО Пловдив.

Срещата се проведе в ПГАСГ на 01.12.2022  и е във връзка със затрудненията на учителите по БЕЛ, които срещат, мерките които предприемат за подобряване  на успеваемостта на учениците и решения ,които предлагат за подобряване на нивото на тези, които ще се явяват на НВО и ДЗИ през настоящата учебна година.