Покана за нов обществен съвет

ПОКАНА

 ДО РОДИТЕЛИТЕ ОТ

РОДИТЕЛСКИЯ АКТИВ НА

 КЛАСОВЕ /ГРУПИ ПРИ

ОбУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Каним Ви на събрание, на което ще бъде избран нов Обществен съвет на ОбУ „Пенчо Славейков“.

Събранието ще се проведе на 13.12.2022 г. (вторник) от 17.30 ч. в голямата учителска стая на етаж 3 в повереното ми учебно заведение.

Желателно е да присъстват Председателят на Родителския актив, както и по един родител на ученик/дете от съответния клас/група.

 

С уважение:

Екатерина Делинова

Директор на ОбУ „Пенчо Славейков” – гр. Пловдив