НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“

Планирана вътрешно- училищна квалификация се състоя на 21.12.2022г. в голяма учителска стая. Галя Караджова- медиатор в ОбУ „Пенчо Славейков“  по  национална програма „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“, сподели добри практики от своята дейност с колектива  на училището. Тя е един успешен медиатор, който помага на училищната  общност с прибирането и задържането на учениците в час, следи за дисциплината им в коридорите и двора, и когато се налага помага на колега в часа му.