НП „Изграждане на училищна STEM среда“

На 22.12.2022г, директорът на училището , г-жа Делинова посети съвещание на РУО , на което бяха обяснени ползите от изграждане  на СТЕМ центровете, подробности за кандидатстване по програмата , споделяне на добри практики от вече работещи СТЕМ центрове в града , и други