Откриване на учебната 2023/2024 година

В ОбУ“Пенчо Славейков“ с голямо вълнение и радост бе открита учебната година. Гост на тържеството беше зам.кмета от кметство „Източен“ – Атанас Кунчев. С приветствено слово и след музикалната програма, г-жа Делинова покани първокласниците, които минаха под арката и с пита бяха посрещнати на входа. За късмет и да им върви по вода, тя поля с менче вода техния път към училището. Зазвъня първият училищен звънец и всички ученици прекрачиха прага на любимото училище. Всички и учители и родители пожелаха спокойна и успешна година, като си обещаха да бъдат партньори в образователния процес.