Програма „Екоучилища“

На 06.10.2023г., Ралица Колева, ЗДУД, участва на официалното представяне на Програмата „Екоучилища“. Училището ни е включено в тази програма. За целта ще бъде създаден Екокомитет от училищната общност и партньорите ни, за планиране на дейности за активно опазване на околната среда. Първата стъпка беше залепване на плакат „Влез в зеления кръг“, който показва, че училището е част от Програмата „Екоучилища“. За да покажем защо заслужаваме да сме екоучилище, група ученици, родители и служители, заедно с г-жа Делинова и г-жа Колева, се снимаха пред зелените кътове на ОбУ“Пенчо Славейков“.