19 октомври- Световен ден на медиацията

В Световния ден на медиацията можем да кажем, че в училище разположихме табло, на което на достъпен език разясняваме на учениците що е медиация. Да си медиатор означава че трябва да можеш да разрешаваш конфликти и проблемни ситуации. Медиаторът е човека, който сближава две гледни точки на хора, които считат, че трудно биха намерили общ език или общи цели. Образователните медиатори в нашето училище посредничат между институцията и родителите, и учениците. Мотивират ги да идват на училище и да се стараят да учат, а родителите им да бъдат по-ангажирани в този процес