Седмица на четенето

Седмицата на четенето в ОбУ“Пенчо Славейков“ премина с изключително вълнение и много разнообразни инициативи. От състезания в прогимназия за гладко четене, през посещение на читалнята, до четене между малки и по-големи ученици. Най-атрактивно беше гостуването на вторите и четвъртите класове на Йордан Костов, секретаря на НЧ“Димитър Пешев“ към фондация „Рома“. Той чете приказки на децата, възпитавайки ги в навици, толерантност и ценности. От своя страна и те му четоха откъси от любими свои приказки. На дъската на събитието, посветено на седмицата на четенето беше прожектирана кръстословица. Учениците от четвърти клас четяха гатанките написани на друга дъска и този, който отпадне отговора, го записваше в празното квадратче на интерактивната дъска. Справиха се блестящо. Вторите класове четоха пред родителите си, а първи клас, макар и сричайки показаха едно добро ниво на четивна грамотност, характерно за тяхната възраст. Нареждане на пъзел с любими литературни герои и четене на произведенията, в които са споменати те, беше едно от най-интересните събития, посветени на седмицата на четенето. Отново същите ученици изработиха дълви с гатанки и предизвикаха по-малките си съученици да четат от него. 
Учениците на г-жа Гаджалова са декларирали, четейки стихотворения на изучавани автори.
Учениците в четвърти клас, четоха книга за юноши на руски език,.подготвени от г-жа Варадинова
В час по математика учениците от 6 г клас се редуваха да четат за чудния  свят на математиката.