Ден на толерантността

Учениците от 6а и 6б в голямото междучасие в Деня на толерантността нарисуваха ръчички и на всяко пръстче написаха думи за доброто и талерантността.