Международен ден на ромите – 8.04.2024

 В Международния ден на ромите, ученици от начален етап в ЦДО в ОбУ“Пенчо Славейков“, отбелязаха празника с песни и танци, характерни за етноса. Гост на веселото събитие беше г-жа Делинова.