Гостуване в ДГ“Щастливо детство“

Гостуване на нашите второкласници и четвъртокласници в ДГ“Щастливо детство“. Там те четоха на малките си приятели. Пяха песен за книжката и рецитираха. Събитието е по покана на Евгения Попиванова , директор на детското заведение и е посветено на Международния ден на детската книга.