Покана за участие в общо събрание

До

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ ОУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“, ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 05 юли  2019 г. (петък ) от 13,00 ч. в ОУ „Пенчо Славейков“, град Пловдив ще се проведе заседание на Обществен съвет при следния

Прочети още

Заседание на Обществен съвет

До

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ ОУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“, ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 03 юли  2019 г. (сряда ) от 11,30 ч. в ОУ „Пенчо Славейков“, град Пловдив ще се проведе заседание на Обществен съвет при следния

Прочети още

ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко за учебните 2019г./2020г., 2020г./2021г., 2021г./2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко за учебните 2019г./2020г., 2020г./2021г., 2021г./2022г.,  Постановление №32 от 22.02.2019г., обнародвано в Държавен вестник брой №18 от 01.03.2019г и Постановление№38 от 01.03.2019г., обнародвано в Държавен вестник брой №19 от 05.03.2019г., за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и млечни продукти в учебните заведения- Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, приета с Постановление №251 на МС от 2016г. /обн.ДВ, бр.77 от 2016г, изм. И доп. бр.89 от 2016г, бр.36 и 55 от 2017г и бр.43, 53 и 97 от 2018г./

Прочети още

П О К А Н А за участие в общо събрание на колектива на ОУ „Пенчо Славейков” гр. Пловдив

До

Членовете на ОС към ОУ „Пенчо Славейков”

гр. Пловдив


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

ОУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ”

с адрес: град Пловдив, ул. „Батак” № 57

чрез

г-жа Екатерина Димитрова Делинова – Директор на училището

Прочети още

Заседание на Обществен съвет

До членовете на Обществен съвет при ОУ „Пенчо Славейков”

гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 27 март 2019 г. (сряда ) от 11,30 ч. в ОУ „Пенчо Славейков“, град Пловдив ще се проведе заседание на Обществен съвет при следния

Прочети още

ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДИННИ ТЕСТОВЕ ЗА V КЛАС НА ОБУЧЕНИЕТО В КУРСА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП

es es3       es2

НАЧАЛЕН ЧАС НА ПЪРВИЯ ТЕСТ Е 16.00 ЧАСА

Почивка между тестовете – 15 минути

 

График за провеждане

25.02.2019 г.

  1. Български език и литература – 45 минути
  2. Технологии и предприемачество – 40 минути

Прочети още

Събития януари

На 15.01.2019г.  с моноспектакъл на образователния медиатор от гр. София – Наталия Цекова, отбелязахме откриването на Пловдив 2019. Събитието премина с небивал интерес. Имахме и гости, участници в проекти свързани с Пловдив 2019, които се радваха на нашите ученици и затова, че се стараем не само да ги ограмотяваме, но и посвещаваме в магията на театралното изкуство.

Прочети още