Първа долекарска помощ

На 27.11 и 28.11 в ОбУ“Пенчо Славейков“ се проведе обучение на тема „Първа долекарска помощ“. Лектори бяха психологът Елена Атанасова и парамедикът инж.Халил Салиев. 51 учители и служители се обучиха как да реагират при кризисна ситуация и как да оказват първа долекарска помощ. Обучението бе проведено от „Информа“ЕООД и беше съпроводено с много нагледни материали, примери от практиката и на двамата лектори и демонстрация на реакция при припаднал или ранен човек. Обучението е част от План за квалификация на педагогическите специалисти. В него се включиха и непедагогически специалисти, на които се е налагало да съдействат на учителите при кризисни ситуации.                                                                                                             За това обучение педагогическите специалисти ще получат един квалификационен кредит.                     

Зонта клуб

    На 27.11.2023, в ОбУ“Пенчо Славейков“ по проект на Зонта клуб за популяризиране на превантивни мерки срещу насилието и стъпки при случаи на насилие,  гостуваха психолог и прокурор. Невена Божилова – психолог президент на Зонта клуб в световните дни срещу насилието обясни как може да се открие насилието сред приятели и съученици и какви стъпки можем да предприемем, за да ги предпазим от рецидив. Боряна Димитрова – връзки с обществеността в Апелативна прокуратура представи прокурора от Районна прокуратура г-жа Димитринка Русинова, която обясни как действат институциите в случаи на насилие и призова учениците да сигнализират тези институции.  Инициативата се превръща в традиция за училището и информираността на учениците от осми, девети и десети клас по темата се подсили от днешната лекция. Специални благодарности към дамите от Зонта клуб изказва ръководството на училището.    

Табло на приятелството

Учениците от първи клас съвместно с класните си ръководители изготвиха Табло на приятелството. Принципите на които ще стъпват нашите първокласници са ценностите в които възпитаваме нашите подрастващи деца и ученици. Таблото е разположено във фоайето на втори етаж в централна сграда. Прочети още

Ден на толерантността

Учениците от 2-те класове четоха приказката за „Трите пеперудки “ в международния ден на толерантността. Децата работиха на работни листове с текста , езиковата  задача по него  и оцветиха илюстрация по приказката . Присъстваха родители , преподаватели  на вторите класове  и г-жа Ралица Колева. Прочети още

Седмица на четенето

Седмицата на четенето в ОбУ“Пенчо Славейков“ премина с изключително вълнение и много разнообразни инициативи. От състезания в прогимназия за гладко четене, през посещение на читалнята, до четене между малки и по-големи ученици. Най-атрактивно беше гостуването на вторите и четвъртите класове на Йордан Костов, секретаря на НЧ“Димитър Пешев“ към фондация „Рома“. Той чете приказки на децата, възпитавайки ги в навици, толерантност и ценности. От своя страна и те му четоха откъси от любими свои приказки. На дъската на събитието, посветено на седмицата на четенето беше прожектирана кръстословица. Учениците от четвърти клас четяха гатанките написани на друга дъска и този, който отпадне отговора, го записваше в празното квадратче на интерактивната дъска. Справиха се блестящо. Вторите класове четоха пред родителите си, а първи клас, макар и сричайки показаха едно добро ниво на четивна грамотност, характерно за тяхната възраст. Нареждане на пъзел с любими литературни герои и четене на произведенията, в които са споменати те, беше едно от най-интересните събития, посветени на седмицата на четенето. Отново същите ученици изработиха дълви с гатанки и предизвикаха по-малките си съученици да четат от него.  Учениците на г-жа Гаджалова са декларирали, четейки стихотворения на изучавани автори. Учениците в четвърти клас, четоха книга за юноши на руски език,.подготвени от г-жа Варадинова В час по математика учениците от 6 г клас се редуваха да четат за чудния  свят на математиката.  

    

Златна есен е дошла

С мотото „Златна есен е дошла“, ПГ -3″б“ и 2″а“ клас организираха есенен карнавал. На събитието дойдоха много родители а най-малките деца от подготвителната група и техните каки и батковци от втори клас, рецитираха, пяха и танцуваха заедно. Стаята на 2″а“ клас беше есенно украсена, за което се бяха постарали г-жа Атанасова и г-жа Йовчева с децата и учениците. Всеки участник в карнавала беше закичен с листо с цветовете на есента. Втори „а“ клас подариха на малките и родителите картички с есенни мотиви, които бяха изработили в часовете по рисуване. За доброто представяне и за полезността на инициативата, директорът    г-жа Делинова награди всички тях с лакомства и подаръчета. Прочети още

19 октомври- Световен ден на медиацията

В Световния ден на медиацията можем да кажем, че в училище разположихме табло, на което на достъпен език разясняваме на учениците що е медиация. Да си медиатор означава че трябва да можеш да разрешаваш конфликти и проблемни ситуации. Медиаторът е човека, който сближава две гледни точки на хора, които считат, че трудно биха намерили общ език или общи цели. Образователните медиатори в нашето училище посредничат между институцията и родителите, и учениците. Мотивират ги да идват на училище и да се стараят да учат, а родителите им да бъдат по-ангажирани в този процес Прочети още

Добри педагогически практики в образователната интеграция и образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Ралица Колева се завърна от VIII научно – практическа конференция „Добри педагогически практики в образователната интеграция и образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи“. Тя пледстави своята практика как се изучава българския език, посредством комиксите, които учениците и изготвят в часовете по бо Български език ш литература. Събитието е организирано от МОН и СБУ. Прочети още