ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ПО ЗОП “ Доставка научебници, учебни комплекти и познавателни книжки, и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас, и от децата от III и IV ПГ при Обединено училище“ПенчоСлавейков“,гр.Пловдивзаучебната2021г./2022г. по обособени позиции. “   Виж

Comments are closed.