ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Длъжностно лице, отговарящо за защитата на лични данни:

адв. Кристиян Гьошев

телефон за връзка:    0887686432

Email: 1966@ouslavejkov.org

 Уведомление за защита на личните данни при подаването на сигнали за нарушения Виж

Информация за условията и реда за вътрешно подаване на сигнали в ОбУ“Пенчо Славейков“ Виж

Формуляр за подаване на сигнали  Виж