ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Длъжностно лице, отговарящо за защитата на лични данни:

адв. Елица Стоянова

телефон за връзка:    088 866 0117

Email: 1966@ouslavejkov.org