Иновативна дейност

 ЧАСТ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ НА ИНОВАТИВНИТЕ КЛАСОВЕ

2А-ДАНИЕЛА ДОНЕВА

2Б-ТОНКА ЛОЗЕВА

2В-ДАНИЕЛА ГАНЧЕВА

2Г-РАДКА ПОБОРНИКОВА

2Д-ВАСКА БУКОВА

4Б-ХРИСТИНА ТАНЕВА

Иновативната дейност в ОУ“Пенчо Славейков“стартира на 15.09.2017г. Одобрени сме за иновативно училище с решение на МС. Иновацията представлява онагледяване на понятия от Околен свят и Литература, чрез изработване на предмети от естествени материали. Така изработените нагледни средства се разполагат около еко кътове, обособени във всяка класна стая.

????????????????????????????????????

in4  24

in5         in6

Еко кътовете представляват малки шадраванчета, около които са наредени растения, камъни, стилизирани дървета, клони, мъх, и др.

Във всяка класна стая еко къта е различен, със свой стил и индивидуалност. Течащата вода от шадраванчетата успокоява учениците, и те работят в творческа атмосфера. Отделно от това, на стените на стаите са нарисувани картини от популярни български и световни приказки. Автор на паната е старши учител по изобразително изкуство г-н Ганозов.

Нагледните средства се изработват от учениците в часовете по Изобразително изкуство, Домашен бит и техника, и Занимания по интереси. Използват се даровете на природата-листа, мъх, щипки, шишарки, кестени зърнени култури, памук, вълна, и други.

25 26 27 42 48 46                        47  49

Иновацията стартира само във вторите класове, които са пет паралелки. В рамките на четири години ще обхване целия начален етап, на петата учебна година ще се въведе факултативно изучаване на Екология. Заложихме на иновация с екологична насоченост, заради целите на стратегията на училището. А именно, засилване на здравното и гражданското образование, създаване на любов към природата, и възпитаване на нашите ученици в опазване на околната среда.

Учителите, които прилагат иновативната дейност са класните ръководители на вторите класове – г-жа Мустакова, г-жа Иванова, г-жа Нарлийска, г-жа Тодорова и г-жа Белло. За целите на иновацията, бяха разкрити три групи в ЦОУД, с учители г-н Коев, г-жа Гечкова, и г-жа Стоянова.
Всички учители са преминали обучение да извършват иновативна дейност. Да прилагат разнообразни интерактивни методи, да извършват брейнсторминг в работата с учениците, да прилагат рефлексия, да планират интересни и разнообразни уроци.
Иновацията се състои в промяна на организация на часовете. Освен гореизброеното, иновативните класове работят с таблети, разполагат с мултимедии, с интерактивна дъска. Определени уроци се презентират, други се провеждат в читалнята на училището, в трети вид уроци участват родители. И още нещо – имаме планирани и реализирани уроци извън училище.
Учениците посещават училище с желание, намаляха отсъствията, по-концентрирани са, по-спокойни. Включват се във всички дейности с интерес, но и родителите подкрепят иновативната дейност и с радост участват в часовете. Общественият съвет изрази своята подкрепа за извършване на иновативна дейност и превръщане на училището в привлекателно място за децата на кв Столипиново. Подкрепени сме и от институциите. Г-н Томанов, председател на НКБППМН, и г-жа Никовска, председател на МКБППМН, р-н Източен, посетиха иновативните стаи, и установиха полезността на прилаганата дейност, която подпомага превенцията на агресията, както и има антистрес ефект върху учениците. Посетени сме и от народни представители, и от представители на Световната банка, които ни поздравиха за напредъка и старанието в работата ни.

109
Членове сме на Световен образователен форум. Колегите ни подкрепят в обученията и в споделяне на добри практики.Наши партньори са Професионален образователен форум, които също ни напътстват в идейно и документално отношение. Не на последно място, бяхме включени в проект „Иновативни училища“ на Община Пловдив.
Освен за привличане и задържане на учениците, по-пълноценен диалог и работа с родителите, прилагането на иновацията в ОУ“Пенчо Славейков“ допринесе за създаване на по-добра екипност сред колектива.
Всички помагат с каквото могат. Служители оглеждаха растенията, учители донесоха камъни от други населени места, професионалните пралелки ушиха пердетата, и изработиха шкафовете. Поставките за еко кътовете, боядисването на стаите, и други, бе заслуга на майсторите на двете работилници. Колегите доставят материали за извършване на иновацията, като ги събират от природата. Подкрепени сме и от нашите приятели от ОУ“Гео Милев“-с.Грохотно, с които освен засилване на интеграционния процес, си партнираме и за иновативните елементи в училищата ни.
Екипът, извършващ иновацията е подкрепен от училищния психолог – г-н Тасков.
Колегите са ентусиазирани, за останалите колеги в училище, обмена на добри практики ще е плавен преход към прилагане на иновативния процес през следващите години и в техните часове.
Със следващите снимки ще онагледим иновативния процес.

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 65 67
В ЦОУД, в две от групите във втори клас, се проведе споделяне на добри иновативни практики с 27 учители от Пловдив и областта. Събитието е по инициатива на РУО, със специалната подкрепа на старши експерт в НЕ – Марияна Механджиева.
Подготовката и въвеждането на иновацията бяха отразени в медиите. В сайт за наука и образование Уча в Пловдив, в БГ НЕСС, в ДСNews, в Пловдив24, в Учителско дело, и др.

dp3
Споделяме своите иновативни практики и успехи на различни форуми. Кръгла маса на тема“Социални аспекти в образованието“, провела се в гр.Кърджали, в която участваха учители и просветни деятели от три области. Там с презентация участва Хулия Стоянова.“Споделяне на добри практики в превенцията срещу агресивни прояви на младежите“-кръгла маса, провела се в гр.Първомай. На този форум се изяви г-жа Мустакова, която беше подготвила и доклад, и презентация по темата.
Участваме в конкурси на МОН, на ВТУ, на ПУ, на СБУ със споделяне на добри педагогически практики, не само от работа с ученици в клас, но и в извънкласни дейности.
Учениците от цялото училище, но и от иновативните паралелки участват с желание в Коледния ден на таланта, в работилници Сурвачки, Кулинария, Мартеници, Цветни композиции, в патронния празник, в състезания и конкурси на национално и регионално ниво.

8 14 15 20
През учебната 2018/2019г., към бъдещите иновативни класове, a именно настоящите първи класове, ще се присъедини и 3 клас с класен ръководител г-жа Танева. Тя прилага интересен мениджмънт на класната стая. Учениците асоциират себе си със супер герои, които проявяват определени качества, наречени суперсили.

Представяме ви двата урока за здравословното хранене, проведени в два от вторите клсове, с активното участие на ученици и родители. Децата научиха от учителите и от родителите си кои храни са полезни и кои вредни. Научиха и видовете храни. Уроците бяха онагледени, и се проведе състезание между различни отбори, в които се включиха и родители.

Интерактивен урок, провел се в класа на г-жа Нарлийска, в който активно участие взеха майките. Темата беше за пролетта и нейните предвестници – птиците и цветята. Майките четоха заедно с децата си, и после в пет отбора отново с участието на майките подреждаха изречения. Учениците затвърдиха знания, гледайки изработени от тях самите цветя и птици, както и мартеници.
Набляга се на гражданско , патриотично и мултикултурно възпитание, като се изработва картата на България с естествени материали, отбелязват се годишнини и празници от националния календар.

Уроци в читалнята, реализирани от класовете на г-жа Белло и г-жа Нарлийска. Понякога и по-големите братя и сестри на нашите ученици участват в тези уроци. Четат заедно с второкласниците.
Мултимедиен урок, изнесен от г-жа Иванова. Темата е Човешкото тяло, по Околен свят. Учениците знаеха какво са горни и долни крайници, какво е торс. Припомниха си петте сетива, и визуализираха органите, свързани с тези сетива…Работиха изключително успешно, и в екип.

Уроци в Стария град, на Главната улица, в Природонаучния музей и в градската градина, провели се в три от вторите класове. Подкрепя се и интеграцията , и социализацията на нашите ученици, посещавайки нови места, опознавайки родния град…

87 88 89 90 91 9395 96 97

Снимки с гостите ни от Комитет Родолюбие, които бяха изключително впечатлени от иновативните класни стаи, от учениците, от постигнатото от учителите. Изнесоха им кратък урок по родолюбие.
След урока пред родителите във втори д клас. В повечето уроци си партнират класен ръководител и учител в ЦОУД.
Това са стъпките с целите, които класа следва.

100

Участие в споделяне на добри практики в часа на 2 в клас с класен ръководител г-жа Нарлийска. Тема- Мартенски празници. Баба Марта , Работилница Мартеници. Групите в ЦОУД от втори клас също уважиха събитието. И наградени от директора на училището.
120 121 122 123

130 131 132

Това е нарисуваната стена на класната стая на иновативен 2д клас, с мотиви от приказката Русалката Ариел. Наричаме я“морската стая“ или „синята стая“.

140
Това е стената в класната стая на 2в клас, с фрагменти от четири приказки – Рапунцел, Пепеляшка, Красавицата и звяра, и Аладин и вълшебната лампа. Наричаме я „вълшебната стая“

150
Това е т.н.“зелена“ или „горска“ стая. На нея е изобразена картина от любимата ни горска природа

160
Участие на група в ЦОУД от вторите класове, с учител от вторите класове в кулинарния конкурс на училището. Спечелиха трето място от 15 отбори. Всички отбори носеха името на някоя европейска държава, събитието беше посветено на европредседателството на България.Техният отбор се казваше Испания. Изключително представяне на малките второкласници в приготвянето на типична студена европейска кухня. На тази снимка – момент от награждаването им.

170
Това е награждаване на майката на Славка от 2д за най-добра и обичана мама, на която компетентното жури отреди второ място в кулинарния Осмомартенски конкурс, в който се състезаваха учители, ученици и родители.

180
Това са прекрасните цветни шкафове, изработени за иновативните стаи от учениците по практика, специалност“Дървообработване“.

258
Мултимедиен урок в група в ЦОУД във втори клас с учител Хулия Стоянова, занимания по интереси, изработване на нагледни средства свързани със сувенирите които ще подарим на туристите на град Пловдив. Този урок се реализира след като разгледахме града.

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
Това са изработените нагледни средства в ПИГ2Б, учител г-жа Гечкова
Учениците и учителите събираха мидички през лятото, за да ги използват в иновативния процес.

Ренгинар, Нели, Джеврет, Сезгин, Туфан, Илия и Фарис
Това са участниците в Коледния ден на таланта, спечелили призови места в раздел песен, танц и рецитация, подготвени от г-жа Гечкова и г-жа Нарлийска

231 232 233 234 235 236 237 238 239
В тази кутия второкласниците поставяха своите писма с желания до Дядо Коледа. Изработиха я с учителите си.

241
Това са работни моменти и излагане около екокъта н изработени нагледни средства от учениците от 2в клас с кл.р-л Биляна Нарлийска, и учител в ЦОУД- г-ж Гечкова

251 252 253 254 255 256
Тематичната работилница за Баба Марта във 2в клас.

270

2

Учител в ЦОУД, посети споделяне на добри иновативни практики в начален етап в ОУ“Гео Милев“-гр.Садово, заедно с директора и зам.директора на училището. Това което научи нашия екип, сподели с целия колектив.

Седмицата на четенето се включиха и трите групи от целодневното обучение във втори клас. Г-н Коев, г-жа Гечкова и г-жа Стоянова мотивираха учениците, четоха с тях, и с по-големите ни ученици от Ученическия съвет. Успешна масова кампания за целия начален етап.

7891011 14

Световен ден на спорта. Първо място за 2в клас в щафетните игри. Нашите ученици много обичат да спортуват.

3

Урок в парка с 2а и 2б клас.

4 16

Народният представител, член на Комисията по образование в НС – Веска Ненчева,на гости на иновативните паралелки

6

Общински съветник – Айри Мурад посети целодневното обучение в иновативните групи, за да се убеди в успешността на иновацията.

5

Следват изработените нагледни средства от иновативна дейност от вторите класове.

При тези усилия на екипа, извършващ иновативната дейност, учениците знаят какво е приказка, драматизация на приказка, стихотворение, басня.Откриват героите. Правят илюстрация към текст.Познават природните материали, с които работят в часовете, работят успешно по групи. Вече назовават понятията, свързани с природата, животните, растенията и човешкото тяло. Знаят града, в който са родени, на коя река е разположен, познават някои от забележителностите му.

От държавните символи познават цветовете на българското знаме, могат да го оцветят. Изработват предмети, свързани с даден празник от националния календар, и не само. Използват „вълшебните думи“-„моля“, „заповядай“, „благодаря“, „извинявай“. Знаят правилата на класната стая, и на училището. Познават основните професии, и тези, които са предпочитани от тях. Свободно говорят за членовете на своето семейство. Знаят сезоните и сезонните промени.

Обичат да работят с материали от естествен произход, с природните дарове- хартия, плат, дърво, конци, вълна, листа, семена, шишарки, кестени, и др.

Познават видовете транспортни средства и могат да изберат начин на придвижване. Спазват правилата от БДП.

В три от класовете, учениците работят с таблети.

1001 1002 1003 1004

В работилница Сурвачки през декември месец, учениците от ПИГ 2В изработиха най-красивата сурвачка. Журито бе единодушно за тяхното първо място. Г-жа Хулия Стоянова ги организира и подкрепи за събитието. Публикуваме сурвачката- първенец и момент от награждаването.

1005    1006  1007

бр. 28 от 25 септември 2017 г. на в. „Учителско дело“ „По повод Деня на мира, учениците от ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Пловдив, пуснаха гълъби в небето. Гълъбът като символ на мира и свободата оживя в двора на училището. Учениците се вълнуваха много и с трепет всеки докосваше трите гълъба, които бързаха да отлетят в небесата. Денят бе емоционален и поради гостуването на народния представител от 44. НС доц. д-р Георги Йорданов, който посети учениците от втори клас, за да ги дари с картинен речник, за да подпомага иновационната дейност. Училището е обявено за иновативно със специален указ на Министерския съвет. Иновацията представлява еко кътове, включващи естествени материали – вода, растения, камъни, обособени в класните стаи на пет втори класа, върху които ще се излагат изработени предмети. Свързани са с понятия от български език и литература и околен свят. Онагледяващите предмети ще бъдат изработвани в час по рисуване, домашен бит и техника и дейности по интереси. Ще се рисуват гипсови фигури, ще се изрязват от хартия, или ще се изработват от приложни материали.“

гал

 

На 14.11.2018 год. Във връзка с национална програма „Квалификация“ 2018 и модул “Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура“ посетихме Основно училище „Димитър Петров“ и  Основно училище „Панайот Хитов“ гр. Сливен

1

 

2

Посрещане в ОУ “ПАНАЙОТ ХИТОВ“

3  4

Библиотеката,  в която се проведе представянето. След презентацията психологът на училището с две деца представиха проблемна ситуация между учител и ученик случила се действително в тяхното училище и как са я разрешили с помощта на медиатор.

5 6

Кабинет по училищно посредничество в ОУ „ПАНАЙОТ ХИТОВ“.

7

Основно училище „Димитър Петров“ е единственото училище в града, което е оборудвано с най-съвременната и високотехнологична материална база в града.Тази високотехнологична база обезпечава провеждането на модерен и ефективен учебен процес.

В училището наблюдавахме

-как се провеждат часовете за занимания по интереси.

-работа по проекти/която включва система от практически дейности, изпълнени чрез екипна работа за разрешаване на даден проблем

8

-работата по проекти допринася за неусетното овладяване на знания,формиране на самостоятелно мислене и придобиване на практически умения.

9

Учителите от Основно училище „Димитър Петров“  ни разведоха из техните Звездни станции те включваха:

JUMPIDO-Да направим математиката интересна чрез движение

Envision- Българска облачна платформа за работа със смарт устройства, която активизира учениците и повишава качеството на знанията и уменията им. Стимулира познавателн ите интереси у децата и създава положителна мотивация към ученето.

10

Kahoot- Kahoot! е игрална платформа за обучение, безплатна за учители на страхотни и супергерои в класната стая. Играйте, научете, забавлявайте се и пра знувайте заедно

11

Админ плюс – Елректронен дневник

1213

QR Code – преподаване с помощта на дигитално съдържание с т. нар. „добавена реалност“ и  QR code. Целта е да се  подобряват  образователните условия за учениците със специални нужди и на тези в неравностойно положение.

14

CODEMONKEY – CodeMonkey е забавна и образователна игра среда, в която ученицитесе научават да кодират на истински език за програмиране, без да е необходим опит.

Scratch- Със програмния език Scratch  учениците  създадат: собствени забавни истории със звук и картина, анимации, като и карат геройте си да променят своята външност, цвят, форма и дори да се движат.

15 16

Мozabook– разширява учебения инструментариум с разнообразни илюстрации, анимации и други възможности за презентации. Ефектно интерактивно съдържание и вградени, развиващи уменията, илюстративни и виртуални лабораторни приложения, помагат за повишаване интереса на учениците и придобиването на знания.

Урок по география – 4 клас

18

Урок по история, география, математика в 7 клас

1920

2122 23