Обществен съвет

До

Членовете на ОС към ОбУ „Пенчо Славейков”

гр. Пловдив

 

 

ОбУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” с адрес: град Пловдив, ул. „Батак” № 57

чрез    г-жа Екатерина Делинова – Директор на училището, Ви отправя

П  О  К  А  Н  А

за

участие в общо събрание на колектива на ОбУ „Пенчо Славейков” гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ОбУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ”,

С настоящата покана ОбУ “Пенчо Славейков”, представлявано от Екатерина Делинова – Директор, Ви кани да вземете участие в общо събрание на колектива.

Дневен ред: Отчет на бюджета на училището за трето тримесечие на 2023 г.

Общото събрание ще се проведе на 18.10. 2023 г. от 15.00 ч. в училището.

Всички необходими материали за дневния ред са  налични на интернет страницата на училището.

Моля, потвърдете присъствието си на предстоящото събрание на тел. 032/635343  или на

e-mail    1966@ouslavejkov.org

С уважение,

Екатерина Делинова

Директор на ОбУ “Пенчо Славейков”

 

 

 

До

Членовете на ОС към ОбУ „Пенчо Славейков”

гр. Пловдив

 

 

ОбУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” с адрес: град Пловдив, ул. „Батак” № 57

чрез    г-жа Екатерина Делинова – Директор на училището, Ви отправя

П  О  К  А  Н  А

за

участие в общо събрание на колектива на ОбУ „Пенчо Славейков” гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ОбУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ”,

С настоящата покана ОбУ “Пенчо Славейков”, представлявано от Екатерина Делинова – Директор, Ви кани да вземете участие в общо събрание на колектива.

Дневен ред: Отчет на бюджета на училището за второ тримесечие на 2023 г.

Общото събрание ще се проведе на 07.07. 2023 г. от 12.00 ч. в училището.

Всички необходими материали за дневния ред са  налични на интернет страницата на училището.

Моля, потвърдете присъствието си на предстоящото събрание на тел. 032/635343  или на

e-mail    1966@ouslavejkov.org

С уважение,

Екатерина Делинова

Директор на ОбУ “Пенчо Славейков”

До

П  О  К  А  Н  А

за

участие в общо събрание на колектива на ОбУ „Пенчо Славейков” гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ОбУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ”,

С настоящата покана ОбУ “Пенчо Славейков”, представлявано от Екатерина Делинова – Директор, Ви кани да вземете участие в общо събрание на колектива.

Дневен ред: Отчет на бюджета на училището за първото тримесечие на 2023 г.

Общото събрание ще се проведе на 26.04. 2023 г. от 14,30 ч. в училището.

Всички необходими материали за дневния ред са  налични на интернет страницата на училището.

Моля, потвърдете присъствието си на предстоящото събрание на тел. 032/635343  или на

e-mail    1966@ouslavejkov.org

С уважение,

Екатерина Делинова

Директор на ОбУ “Пенчо Славейков”

До

Членовете на ОС към ОбУ „Пенчо Славейков”

гр. Пловдив

 

 

ОбУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” с адрес: град Пловдив, ул. „Батак” № 57

чрез    г-жа Екатерина Делинова – Директор на училището, Ви отправя

 

П  О  К  А  Н  А

за

участие в общо събрание на колектива на ОбУ „Пенчо Славейков” гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ОбУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ”,

С настоящата покана ОбУ “Пенчо Славейков”, представлявано от Екатерина Делинова – Директор, Ви кани да вземете участие в общо събрание на колектива.

Дневен ред: Отчет на бюджета на училището за четвъртото тримесечие на 2022 г.

Общото събрание ще се проведе на 23.01. 2023 г. от 14,30 ч. в училището.

Всички необходими материали за дневния ред са  налични на интернет страницата на училището.

Моля, потвърдете присъствието си на предстоящото събрание на тел. 032/635343  или на

e-mail    1966@ouslavejkov.org

С уважение,

Екатерина Делинова

Директор на ОбУ “Пенчо Славейков”

 

 

До

Членовете на ОС към ОбУ „Пенчо Славейков”

гр. Пловдив

 

 

ОбУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” с адрес: град Пловдив, ул. „Батак” № 57

чрез    г-жа Екатерина Делинова – Директор на училището, Ви отправя

 

П  О  К  А  Н  А

за

участие в общо събрание на колектива на ОбУ „Пенчо Славейков” гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ОбУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ”,

С настоящата покана ОбУ “Пенчо Славейков”, представлявано от Екатерина Делинова – Директор, Ви кани да вземете участие в общо събрание на колектива.

Дневен ред: Отчет на бюджета на училището за трето тримесечие на 2022 г.

Общото събрание ще се проведе на 28.10. 2022 г. от 12,00 ч. в училището.

Всички необходими материали за дневния ред са  налични на интернет страницата на училището.

Моля, потвърдете присъствието си на предстоящото събрание на тел. 032/635343  или на

e-mail    1966@ouslavejkov.org

С уважение,

Екатерина Делинова

Директор на ОбУ “Пенчо Славейков”

 

До

Членовете на ОС към ОбУ „Пенчо Славейков”

гр. Пловдив

 

 

ОбУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” с адрес: град Пловдив, ул. „Батак” № 57

чрез    г-жа Христина Димитрова – Директор на училището, Ви отправя

 

П  О  К  А  Н  А

за

участие в общо събрание на колектива на ОбУ „Пенчо Славейков” гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ОбУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ”,

С настоящата покана ОбУ “Пенчо Славейков”, представлявано от инж. Христина Димитрова – Директор, Ви кани да вземете участие в общо събрание на колектива.

Дневен ред: Отчет на бюджета на училището за първо тримесечие на 2022 г.

Общото събрание ще се проведе на 20.04. 2022 г. от 13,00 ч. в училището.

Всички необходими материали за дневния ред са  налични на интернет страницата на училището.

Моля, потвърдете присъствието си на предстоящото събрание на тел. 032/635343  или на

e-mail    1966@ouslavejkov.org

С уважение,

инж. Христина Димитрова

Директор на ОбУ “Пенчо Славейков”

 

 

 

До

Членовете на ОС към ОбУ „Пенчо Славейков”

гр. Пловдив

  ОбУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ”

с адрес: град Пловдив, ул. „Батак” № 57

чрез

г-жа Христина Димитрова – Директор на училището

Ви отправя

 

П  О  К  А  Н  А

за

участие в общо събрание на колектива на ОбУ „Пенчо Славейков” гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ОбУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ”,

 

С настоящата покана ОбУ “Пенчо Славейков”, представлявано от инж. Христина Димитрова – Директор, Ви кани да вземете участие в общо събрание на колектива.

с дневен ред: Отчет на бюджета на училището за първото тримесечие на 2021 г.

Общото събрание ще се проведе онлайн на 15.04. 2021 г. от 14,00 ч..

Всички необходими материали за дневния ред са налични на интернет страницата на училището.

Моля, потвърдете присъствието си на предстоящото събрание на тел. 032/635343  или на

e-mail    1966@ouslavejkov.org

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ОбУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ”,

 

С настоящата покана ОбУ “Пенчо Славейков”, представлявано от инж. Христина Димитрова – Директор, Ви кани да вземете участие в общо събрание на колектива.

с дневен ред: Отчет на бюджета на училището за четвъртото тримесечие на 2020 г.

Общото събрание ще се проведе онлайн на 26.01. 2021 г. от 14,00 ч..

Всички необходими материали за дневния ред са налични на интернет страницата на училището.

Моля, потвърдете присъствието си на предстоящото събрание на тел. 032/635343  или на

e-mail    1966@ouslavejkov.org

 

 

До членовете на Обществен съвет при ОбУ „Пенчо Славейков”

гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 13 януари 2021 г. (сряда ) от 13,30 ч. в ОбУ „Пенчо Славейков“, град Пловдив ще се проведе заседание на Обществен съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Изразяване на становище и съгласуване на училищния държавен план – прием за учебна 2021/ 2022 година.

С уважение:      Христина Димитрова – директор

 

 

 

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОС

КЪМ ОбУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ”

ГР.ПЛОВДИВ

  

 

ОбУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ”

с адрес: град Пловдив, ул. „Батак” № 57

чрез  инж. Христина Димитрова – Директор на училището   Ви отправя

 

П  О  К  А  Н  А

за

участие в общо събрание на колектива на ОбУ „Пенчо Славейков” гр. Пловдив

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ОбУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ”,

 

С настоящата покана ОбУ “Пенчо Славейков”, представлявано от инж. Христина Димитрова – Директор, Ви кани да вземете участие в общо събрание на колектива.

Точка от дневния ред:Отчет на бюджета на училището за третото тримесечие на 2020 г.

Общото събрание ще се проведе на 14.10.2020 г. от 14,00 ч. в електронна среда от разстояние, за което ще получите указания за включване.

Отчетът е  наличен на интернет страницата на училището.

Справки и информация  за предстоящото събрание на тел. 032/635343  или на

e-mail: 1966@ouslavejkov.org

 

С уважение,

инж. Христина Димитрова

Директор на ОбУ “Пенчо Славейков”

 

 

 

 

 

До членовете на Обществен съвет при ОбУ „Пенчо Славейков”

гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 2 септември 2020 г. (сряда) от 13,00 ч. в ОбУ „Пенчо Славейков“, град Пловдив ще се проведе заседание на Обществен съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Съгласуване на училищните учебни планове за учебна 2020/ 2021 година.

С уважение:      инж. Христина Димитрова – директор

 

 

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОС

КЪМ ОУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ”

ГР.ПЛОВДИВ

  

 

ОбУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ”

с адрес: град Пловдив, ул. „Батак” № 57

чрез

инж. Христина Димитрова – Директор на училището

Ви отправя

 

П  О  К  А  Н  А

за

участие в общо събрание на колектива на ОУ „Пенчо Славейков” гр. Пловдив

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ОУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ”,

 

С настоящата покана ОУ “Пенчо Славейков”, представлявано от инж. Христина Димитрова – Директор, Ви кани да вземете участие в общо събрание на колектива.

с дневен ред: Отчет на бюджета на училището за второто тримесечие на 2020 г.

Общото събрание ще се проведе на 08.07.2020 г. от 11,00 ч. в училището.

Всички необходими материали за дневния ред ще бъдат налични на интернет страницата на училището на 03.07.2020 г.

Моля, потвърдете присъствието си на предстоящото събрание на тел. 032/635343  или на

e-mail: 1966@ouslavejkov.org

 

С уважение,

инж. Христина Димитрова

Директор на ОУ “Пенчо Славейков”

 

 

 

 

 

 

До

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ ОУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“, ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 07 април  2020 г.  от 13,00 ч. в ОУ „Пенчо Славейков“, град Пловдив ще се проведе заседание на Обществен съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Съгласуване на бюджета на ОУ „Пенчо Славейков” за първо тримесечие на 2020 г.

С уважение

инж. Христина Димитрова

Директор на ОУ „Пенчо Славейков „

 

 

До членовете на Обществен съвет при ОУ „Пенчо Славейков”

 

гр. Пловдив

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

На 26 март 2020 г. (четвъртък) от 11,30 ч. ще се проведе дистанционно заседание на Обществен съвет при ОУ „Пенчо Славейков“, град Пловдив, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Обсъждане на план- приема за учебната 2020/ 2021 година;

 

С уважение:     инж. Христина Димитрова – директор

 

 

 

До членовете на Обществен съвет при ОУ „Пенчо Славейков”

гр. Пловдив

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 12 март 2020 г. (четвъртък) от 11,30 ч. в ОУ „Пенчо Славейков“, град Пловдив ще се проведе заседание на Обществен съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Съгласуване на избора на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за Подготвителни групи, I , II, V и VI класове, които ще се предоставят за безвъзмездно ползване от децата и учениците за учебна 2020/ 2021 година;

С уважение:      инж. Христина Димитрова  – директор

До

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ ОУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“, ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 05 юли  2019 г. (петък ) от 13,00 ч. в ОУ „Пенчо Славейков“, град Пловдив ще се проведе заседание на Обществен съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Съгласуване на бюджета на ОУ „Пенчо Славейков” за второто тримесечие на 2019 г.

С уважение

Екатерина Делинова

Директор на ОУ „Пенчо Славейков „

Обществен съвет

До

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ ОУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“, ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 03 юли  2019 г. (сряда ) от 11,30 ч. в ОУ „Пенчо Славейков“, град Пловдив ще се проведе заседание на Обществен съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Съгласуване на избора на учебници и учебни комплекти за IV клас, които ще се предоставят за безвъзмездно ползване от учениците за учебна 2019/ 2020 година;

С уважение

Екатерина Делинова

Директор на ОУ „Пенчо Славейков „

Покана за участие в общо събрание за отчитане на изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2019 г.  Виж

До членовете на Обществен съвет при ОУ „Пенчо Славейков”

гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 27 март 2019 г. (сряда ) от 11,30 ч. в ОУ „Пенчо Славейков“, град Пловдив ще се проведе заседание на Обществен съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Изразяване на становище и съгласуване на училищния план – прием за учебна 2019/ 2020 година.
  2. Съгласуване на избора на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за I клас, учебник по „История и цивилизации” за V клас, които ще се предоставят за безвъзмездно ползване от децата и учениците за учебна 2019/ 2020 година;

С уважение:      Екатерина Делинова – директор