ПРИЕМ 2021/2022 г.

ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

Организация по приема на ученици от първи клас за учебната 2021/2021Виж 

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в централизирано класиране за прием в първи клас

Заявление за записване в първи клас

Свободни места за записване на ученици за учебната 2021 година към 28.04.2021 г.

Клас         Свободни места
ПГ 5Г                     9
ПГ 6Г                     8
1 а                           2
1б                            2
1 г                           6
1 д                           5
2а                           4
2в                           2
2г                           2
2 д                         4
3 а                         5
3б                          3
3 в                         4
3 г                         4
3 д                         3
4а                          1
4б                         3
4в                         2
4 г                        6
4 д                       5
5а                        4
5б                        4
5в                        5
5 г                       7
5 д                      3
6а                       6
6 б                      8
6в                       4
6 г                      2
6 д                     8
7а                       6
7б                       6
7в                       6
7 г                      8
8а                      6
8в                      1

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“

План –прием след завършено основно образование – 2021/2022 учебна година

Професионални паралелки по Рамкова програма А3 с 3 годишен срок на обучение, прием след завършено основно образование.

-Професия – Работник в дървообработването, Специалност – Производство на мебели – 1 паралелка-26 ученици

-Професия – Работник в производство на облекло, Специалност – Производство на облекло -1 паралелка – 26 ученици