ПРИЕМ 2024/2025 г.

График дейности прием първи клас 2024/2025   Виж

Утвърждаване на училищен учебен план – прием в първи  и пети клас за 2024/2025   Виж