Проекти 2017

EU_SEFright    logo-bg-right

В Обединено училище „Пенчо Славейков“ стартираха дейности  по Проект  BG05M2OP001-3.020-0017 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – 2“ – „Шанс за всички“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

            Проектът е с продължителност 2 години и има за цел да осигури достъп до образование и обучение на лица навършили 16 години, отпаднали от училище или без образование за по-добра реализация на пазара на труда. Обучаемите ще бъдат включени в курсове за ограмотяване и курсове за придобиване на компетентности от прогимназиален етап на основното образование. Успешно завършилите основно образование ще бъдат подпомогнати да продължат своето образование в гимназиален етап или да потърсят професионална реализация. Предстои стартиране на обученията.

От 01.12.2021 год. продължава  Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 В училището бе  организирана  1 група  за базови компетентности по проекта:

„Аз и компютърът“  – VII клас, в процес на одобрение е група  „В света на компютъра“ – II клас.

 

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001

„Подкрепа за успех“     

 

Дейностите по проекта продължават и през учебната 2021/2022 година. Сформирани са 17 групи по БЕЛ и 6 групи по математика в начален етап, 11 групи по БЕЛ и 6 групи по математика в прогимназиален етап,  2 групи по БЕЛ и 1 група по математика в гимназиален етап. Учениците ще бъдат подкрепяни допълнително за да преодолеят пропуски и да се справят с новия учебен материал по основните предмети. Ще бъдат проведени и консултации с учениците от 7 клас във връзка с кариерното им развитие.

 

Проектът е  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

           

 

 

    В Обединено училище „Пенчо Славейков“ стартира изпълнението на проект на  МОН       №  BG 05M2OP001-5.001-0001 „ Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,2014-2020г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID – 19, и подготовка за екологично, цифрово възстановяване на икономиката(REACT – EU)

Проекта е с продължителност от 12.02.2021 до 31.12.2023 година. Целта на проекта е да не се допуска прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигуряват условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

ОТ 01.10.2021 г. в училището са  организирани  15 групи с ученици от първи клас  по Дейност 2.

за придобиване на базови умения за Видовете платформи и функционалността на платформата

G-suitе.

Обучението приключва с издаване на сертификати на участниците.

През годината при необходимост ще бъдат сформирани групи, обхващащи ученици отговарящи на условията  по Дейност 2, Дейност 5.

Предстои сформиране на групи по Дейност 4 – Обучение на родители за придобиване на учения за работа в електронна среда.

 

 

 

Група „Художествено слово“ – 08.02.2017 г. – Представителна изява с тема: Отбелязване на Ромската Нова година

08.02.2017 г. се проведе представителна изява на група „Художествено слово“. Учениците бяха подготвили за своите гости ромски песни и разказаха легендата за Банго Васил. Родителите също се включиха с разкази от своето детство и приветстваха идеята техните деца да се запознават с различни традиции и обичаи.

Футболен клуб „Млади таланти“ – 11.02.2017г.  – Представителна изява  с тема:Учебна игра – бащи срещу синове

На 11.02.2017г. на футболното игрище в училище ОУ „Пенчо Славейков“ се проведе футболна среща на малки вратички. Малките футболисти от отбора на  „Млади таланти“ изиграха три полувремена срещу своите родители и батковци.

Спортното мероприятие премина доста весело и забавно с множество красиви отигравания и голове, както от младите футболисти, така и от техните родители.

Присъстваха: Стефан Дъвков – ръководител, Петя Михайлова –Чангалова – член на съвет „Твоят час“ и много привърженици на футболната игра.

 

Футболен клуб „Светкавица“  – 11.02.2017г.  – Представителна изява с  тема: Футболна среща-бащи срещу синове

На 11.02.2017г. на изкуственото  футболното игрище в училище ОУ „Пенчо Славейков“ се изигра футболна среща между ФК „Светкавица“ и отбор съставен от техните родители. Срещата  премина  забавно и оспорвано, като краен победител след изпълнение на дузпи бе отборът на малките футболисти от ФК „Светкавица“ .

Присъстваха: Стефан Дъвков  – ръководител, Петя Михайлова –Чангалова – член на съвет „Твоят час“ и много привърженици на футболната игра.

 

Футболен клуб „Победа“  –Представителна изява –21.02.2017г.  с тема: Турнир между ученици и родители

На 21.02.2017г. в  ОУ „Пенчо Славейков“ се проведе  футболен турнир с участието на учениците от  ФК „Победа“ и  техните родители. Участие взеха 4 отбора по 5 играча. Турнирът беше доста оспорван и с равностойни  двубои.

Присъстваха: Стефан Дъвков  – ръководител, Петя Михайлова –Чангалова – член на съвет „Твоят час“ и съученици на отбора.

 

Футболен клуб „Шампиони“  –Представителна изява –22.02.2017г.  с тема: Футболна среща срещу отбора на Футболен клуб 3

На 22.02.2017г. на футболното игрище  в  ОУ „Пенчо Славейков“ се изигра приятелска футболна среща  между  ФК „Шампиони“ и  ФК 3. И двата отбора показаха доста добри умения с топката и отбелязаха много красиви голове.

Присъстваха: Ръководителите – Стефан Дъвков   и Димитър Мангов, Петя Михайлова и Гюлер мехмед – членове на Съвет „Твоят час“ и ентусиазирана публика.

 

Клуб  „Малък футболист“  –Представителна изява –22.02.2017г.  с тема:  Учебна игра- представителна изява

На 22.02.2017 г. във физкултурния салон  пред погледа на родители и съученици малките футболисти от клуба показаха своите спортни умения. Те се разделиха на два отбора и демонстрираха футболни техники и отборна игра.

Футболен клуб 4  –Представителна изява –23.02.2017г.  с тема: Представителна изява с отбора на ФК „Шампиони“

На 23.02.2017г. се организира  ФК „Ракета“   се изправи в приятелска среща  срещу отборът на Футболен клуб 1. Срещата се отличи с доста единоборства  и здрава битка по целия терен.

Присъстваха: Стефан Дъвков , Димитър Мангов, Петя Михайлова и родители.

 

Клуб  „Бадминтон“  –Представителна изява –24.02.2017г.  с тема:  Учебна игра- представителна изява

На 24.02.2017 г. Във физкултурния салон членовете на клуб «Бадминтон» показаха на своите родители, учители и съученици красотата на бадминтона. След демонстрация на играта те поканиха свои съученици да играят с тях. Присъстваха Петя михайлова, даниела Ганчева и Гинка Кабакчиева – членове на съвет «Твоят час».

 

Клуб  „Футболни звезди“  –Представителна изява –28.02.2017г.  с тема:  Учебна игра- представителна изява

На 28.02.2017 г. във физкултурния салон  пред погледа на родители и съученици малките футболисти от клуба показаха своите спортни умения. Те се разделиха на два отбора и демонстрираха футболни техники и отборна игра. Играта беше оспорвана и накрая показаха техники при изпълнение на дузпи.

бадминтон 1 (1) бадминтон 1 (2)

 

Победа 1-1 ФК 4 - Шампиони 1-2 Шампиони ФК 3 1-2OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ФК „Ракета“  и Футболен клуб 1 –Представителна изява –06.03.2017г.  с тема: Футболна среща  ФК „Ракета“ срещу  Футболен клуб  1

На 06.03.2017г. ФК „Ракета“   се изправи в приятелска среща  срещу отборът на Футболен клуб 1. Срещата се отличи с доста единоборства  и здрава битка по целия терен. В крайна сметка двубоят завърши без победител. Присъстваха:  Ръководителите Стефан Дъвков  и  Димитър Мангов, Петя Михайлова – член на Съвет  „Твоят час“ и родители.

 

Баскетбол – 24.03.2017 год. – представителна изява с тема:  Учебна игра (съдийство от ученик)

На 24.03.2017 г. се състоя представителна изява на клуб „Баскетбол“.  Срещата  премина изцяло ръководена от учениците в баскетболния отбор. Всеки ученик/съдия/ се стремеше да покаже на своите съотборници части и правила от играта. Присъстваха: Ръководител – Димитър Мангов, родители и любители на баскетбола.

Футбол за всички  – 27.03.2017 год. – представителна изява  с тема: Да покажем какво можем – учебна игра

На 27.03.2017г.  отборът на   ФК „Футбол за всички“ показа на зрителите дошли на футболното игрище своите умения с топка. Отборът беше разделен на два футболни състава, които се изправиха един срещу друг в учебна игра. Срещата премина много оспорвано и динамично с много голове и красиви отигравания.  Присъстваха:  Ръководител -Иван Бинков,  Петя Михайлова-Чангалова – член на Съвет „Твоят час“ , родители и съученици.

Баскетбол 1-1 Баскетбол 1-2

Футбол за всички 1-1OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Еко клуб „Моят свят“ – 10.04.2017 год. – представителна изява: Презентация на тема „Земята е наш дом“ и раздаване на листовки на екологична тема

На 10.04.2017 г. се проведе представителна изява на еко клуб „Моят свят“.  Учениците бяха изготвили табло за Деня на Земята и листовки на тема „Да помогнем на Земята“, които после раздадоха на гостите. Любка Йорданова представи пред съученици, родители и учители презентация по темата. За съучениците си Албена Йорданова  прочете забавни екологични ситуации на които те трябваше да дадат верни отговори. Всички се обединиха около мнението, че трябва да пазим природата. Присъстваха:  Ръководител –Величка Жулева,  Даниела Ганчева, Гюлер Мехмед и Анета Митева – членове  на Съвет „Твоят час“ , родители , учители и съученици.

 

Футболен клуб 2 – 18.04.2017г.- представителна изява  с тема: Футболна среща  с „Шампиони“

На 18.04.2017г. ФК 2 се изправи в приятелска среща срещу отбора на „Шампиони“. Мачът премина доста напрегнато като и двата отбора бяха готови на всичко за победата. Въпреки многото голове срещата завърши с равен резултат. Присъстваха:  Стефан Дъвков, Димитър Мангов и родители.

Футболен клуб 3  – 19.04.2017г.  – Представителна изява с тема: Футболна среща с родители

На 19.04.2017г.в ОУ „Пенчо Славейков“ се изигра футболна мач между Футболен клуб 3 и отбор съставен от  родители, които бяха дошли да покажат на децата си своите умения , и че по-важни неща от феърплея във футбола няма. Отборът на родителите загуби достойно от отбора на учениците. Присъстваха: Димитър Мангов, Стефан Дъвков  ,Иван Бинков  и съученици на отбора.

На 27 април 2017 г. групите по проект «Твоят час» – «Да запеем заедно», «Да танцуваме», «С танци да се веселим»,  «Художествено слово», клуб по аеробика «Комета»  и клуб «Млад шлосер» взеха участие в тържествената програма в чест на патронния празник на училището. Песните, танците и стиховете спечелиха аплодисментите на публиката, а учениците от клуб «Млад шлосер» показаха изработените от тях изделия от метал.

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

През м. май се проведоха голяма част от представителните  изяви на учениците в Основно училище „Пенчо Славейков“, гр. Пловдив. Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

Представителните изяви на арт –ателие Колорит“ (на 17.05.2017 г.), на арт-ателие „Цветове“ (на 26.05.2017 г.) и арт-ателие „Дъга“ (на 30.05.2017 г.)  бяха с тема „Конферанс и изложба. Как да направим паспарту и да сложим рамка?“. Пред погледа на гостите и под компетентното ръководство на ръководителя – Стефан Ганозов, учениците си избраха рисунки подходящи за паспарту и рамкиране, оразмеряваха, изрязваха, лепяха, надписваха и поставяха в рамка своите произведения. Най-добрите  творби ще бъдат включени  в изложбата  за края на проекта.

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

На 09 и 11 май 2017 год. се проведоха представителните  изяви  на група „Аз искам”-II „б” клас и „Аз мога”-II „в” клас,  на тема  „Богатството на българския език”. Присъстваха деца от класа, които не участват в проекта, ученици от съседните класове и  родители. Изявате се проведоха  в класната стая и протекоха под формата на игра, в която се включиха и гостите. Бяха използвани различни интерактивни и настолни игри, образователни карти, занимателни задачи подготвени на класната дъска. Целта бе да покаже на всички присъстващи, какво са научили децата по време на проекта, да убеди останалите ученици, че ученето може да бъде занимателно и лесно и да ги заинтригува за участие в  следващия  етап на проекта.

аз искам (1) аз искам (4) Аз мога (2) Аз мога (4)

На 11.05.2017 год.  се проведе представителна изява на група „Да танцуваме”-II „в” клас. Изявата  протече под формата на  надиграване, в което се включиха и гостите. За целта бе използвана  различна по стил музика, на която гостите трябваше да танцуват заедно с децата от проекта. Освен това учениците показаха танците, които подготвиха за участието си в празника за закриването на учебната година за начален етап. Всички бяха усмихнати, щастливи и емоционално заредени от съприкосновението си с музиката и танците.

Да танцуваме (1) Да танцуваме (2)

На 15.05.207 г. децата, участвали в проект „Твоят час“ в група „Вече мога да чета и пиша“, показаха правилно изписване на ръкописни букви чрез занимателни игри и рисунки; четене и писане на думи и изречения.  Събуди се интересът им към четене на книжки.

Аз мога да чета и пиша (2) Аз мога да чета и пиша (3)

На 16.05.2017 г. се проведоха представителните  изяви на групи  „Българският език е лесен“ от ІV клас  и „Да учим български език“ – І клас. Малките ученици показаха пред публиката, че познават азбуката, могат да четат думи и изречения и съставят от срички думички. Всеки ученик написа на дъската любимата си дума красиво и правилно. Четвъртокласниците показаха своята подготовка за външно оценяване и четоха откъси от приказки.

На 17.05.2017 г. се проведе публична изява с група „Човекът – митология, фолклор и литература – 2” на тема „Да покажем какво знаем”. Децата избраха да пресъздадат приказката „Медената питка”. Родители и съученици бяха впечатлени от уменията на малките актьори.

Малките първокласници от група „Български език за 1 клас“  също показаха своите нови знания по български език – казаха без грешка азбуката, правиха звуков и сричков модел на думи, свързваха думи с техния звуков модел, определяха броя на буквите и броя на звуковете в думи с щ, ю, я, съставяха думи и изречения, решаваха картинна кръстословица.

Български език за 1 клас

?
?
?
?

Вече мога да чета и пиша 1

На 20.05.2017 г. се проведе представителната изява на група „Да успеем заедно по БЕЛ“ . Учениците показаха своите знания за правилно и красиво писане на думи и изречения.

Учениците от група „Да успеем заедно по математика“ представи пред публиката своите знания по предмета. Учениците решаваха задачи за умножение и деление на многоцифрени числа с едноцифрени и обясняваха всяка стъпка от решаването на задачите.

На 25.05.2017 г. учениците от групата по интереси „Художествено слово“  изнесоха рецитал по повод  Денят на Славянската писменост  и култура. Учениците рецитираха с удоволствие  и показаха добри резултати от положения труд. Аплодисментите от публиката бяха напълно заслужени.

На 26 май 2017 година, на своята представителна изява,  в присъствието на учители и приятели от всички възрасти, участниците от  група „Общувам със света“ ни пренесоха в света на приказките, като четоха по роли от английските си книжки за Снежанка, за красавицата и звяра, за Анди от „Играта на играчките“.  В  ролята на водещи Катя и Белкиз  превърнаха изявата  в забавно състезание, в което всички спечелиха  голяма награда: самоувереност, че се справят с английския език.

На същия ден се състояха и представителните изяви на групите по математика „Математика за малките“ и „Математика 1 клас“. Първокласниците от двете групи

представиха  пред публика усвоените знания, умения и компетентности по математика. С помощта на своите ръководители се докоснаха до магията на математиката.

 

На 27.05.2017 г. се проведе представителна изява на група „Човекът – митология, фолклор, литература“ на тема „Да покажем какво знаем“. Децата решиха да се представят с прочит и разказ за любими приказки, изучени митове и легенди. Присъстваха техни съученици и учители.

Човекът - митология, фолклор, литература 2 (1) Човекът - митология, фолклор, литература 2 (2) Човекът-митология, фолклор, литература (2) Човекът-митология, фолклор, литература (1)

На публичната си изява на 29 май 2017 г. момчетата и момичетата от група „Светът е сцена“ показаха как се забавляваме в караоке клуба.  Пред съученици и представители на училищната общност те изпълниха любими поп хитове. Най-големи аплодисменти от публиката момичетата получиха с песента на Уитни Хюстън I will always love you, която те изпълниха на чудесен английски, с музикално чувство, което развесели аудиторията. Съставът на момчетата беше най-въздействащ с изпълнението на песента на Боби МакФерин Don’t worry, be happy!

?
?

На 30.05.2017 г. се състоя представителната изява на Футболен Клуб 2.  Групата изигра футболен мач с родители. Част от учениците помагаха на родителите. Срещата премина леко и приятно за всички. Бащите бяха удовлетворени от видяното и наученото от техните деца.

На представителната си  изява учениците от ФК Победа изиграха една оспорвана и интересна за зрителите учебна игра. Двата отбора бяха напълно равностойни, като никой не успя да вземе превес до края на срещата и логично тя завърши с равен резултат 2:2.

?

?
Група „Малкият математик“ също представи пред публика усвоените знания и умения по математика. Съревновавайки се помежду си учениците събираха и изваждаха числа до 20, отговаряха на занимателни въпроси и много се забавляваха.

Представителната изява на група „Всички букви зная, мога да чета“ протече като съревнование между  учениците за четене и писане на думи и изречения. Гостите също се включиха в занятието.

На  31.05.2017 г. Футболен Клуб 3 се изправи срещу ФК „Победа“.  Двубоят бе изпълнен с много драма и красиви изпълнения на децата и от двата отбора. Всеки ученик взел участие показа какво е научил през годината и как се играе феърплей срещу друг отбор. Двубоят завърши наравно и двата отбора изпълниха дузпи за да излъчат победител.

Спортистите от ФК Шампиони представиха  своите умения на футболния терен. Футболистите показаха завидни умения както в техническо,така и в тактическо отношение. Показаха доста заучени ситуации от футболната игра и отбелязаха много голове.

Учениците от клуб „Млад шлосер“ бяха подготвили във фоайето на училището изложба от предмети изработени от тях. Освен дребните изделия от метал те бяха изработили два фитнес уреда, които  публиката изпробва.

Малките ученици от клуб „Опознай родния град“ и  клуб „Пловдив в миналото и днес“ проведоха заключителната си изява под надслов „Децата говорят за град Пловдив“. Малките изследователи бяха направили табла и разказаха на родителите си за значимите места, които бяха посетили през учебната година.

Опознай родния град Пловдив в миналото и днес

На 31 май 2017г., се състоя и  публичната изява  на учениците от групата за преодоляване на обучителни затруднения „ Аз мога да чета и пиша“, с ръководител Цветана Найденова.

Децата от групата представиха част от дейността си на тема: „Аз мога да чета и пиша. Четене с разбиране. Създаване на изречения  по зададен синтактичен модел“. Прочитайки откъси от старогръцки легенди и митове, библейски митове, те се разходиха във вълшебния свят на митологията.При създаването на изречения по зададен синтактичен модел, учениците демонстрираха умението си да използват синонимното богатство на българския език.

На изявата присъстваха родители и учители от ОУ „ Пенчо Славейков“.

ПРОЕКТЪТ ПРОДЪЛЖАВА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.