ВАЖНО ! Правила за организация за работа в ОбУ „Пенчо Славейков“ през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19

Правила за организация за работа в ОбУ „Пенчо Славейков“ през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19   Виж