Конференции за представяне на дейностите по проект „Шанс за всички”

 

                   

ПОКАНА

от Обединено училище „Пенчо Славейков”,

в качеството му на бенефициент по проект: „Шанс за всички“,

Договор № BG05M2OP001-3.020-0017-C01/21.09.2021 г.

По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  2014 – 2020 г.

Приоритетна ос  „Образователна среда за активно социално приобщаване“

Процедура  BG05M2OP001-3.020  „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – 2“

Имаме удоволствието да Ви поканим на

КОНФЕРЕНЦИЯ

за представяне на дейностите по проект „Шанс за всички” и неговото стартиране.

 

Събитието ще се състои на 18.04.2022 г., от 17.30 часа в хотел „Сити” на ул. „Владая” №3, гр. Пловдив

 

                                          

                                                                                                                                                      

  

 

                        

ПОКАНА

от Обединено училище „Пенчо Славейков”,

в качеството му на бенефициент по проект: „Шанс за всички“,

Договор № BG05M2OP001-3.020-0017-C01/21.09.2021 г.

По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  2014 – 2020 г.

Приоритетна ос  „Образователна среда за активно социално приобщаване“

Процедура  BG05M2OP001-3.020  „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – 2“

Имаме удоволствието да Ви поканим на

КОНФЕРЕНЦИЯ

 

на тема: Популяризиране на необходимостта от повишаване и насърчаване на грамотността и степените на образование сред целевите групи и привличане на общественото внимание към ползите от повишаване на грамотността като предпоставка за   бъдеща заетост

Място на провеждане: в хотел „Сити” на ул. „Владая” №3, гр. Пловдив

Дата на провеждане: 19.04.2022 г.

Начален час: от 9.30 часа

Краен час: 17.30 часа