ПРИЕМ VIII КЛАС за учебната 2022/2023 г.

РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМ VIII КЛАС

за уч. 2022/2023 г.

 

от 08:00ч. до 18:00ч.

ет. 1, каб. 11