Добри практики

Петима учители от ОбУ“Пенчо Славейков’ бяха наградени с грамоти за споделяне на добри практики в конкурса на Бургаския университет“ Проф. Д-р Асен Златаров“-“ „Нестандартен учител“ . Г-жа Ралица Колева, г-жа Юлия Атанасова, г-н Стефан Ганозов и г-жа Делинова – за Коледния ден на таланта, а г-жа Руска Златева за иновативните методи на преподаване и извънучебните инициативи по математика. Нестандартните решения и подходи са стил на работа в училището, за да се подкрепи стремежа на колектива за по-добра посещаемост, по-голям интерес към учебния процес и училищния живот.