„Дигитално разделение и социални неравенства“

На 22.11.2023г.  екипа на ОбУ „Пенчо Славейков“, които осигурява дигиталното обучение се

срещна с проф.Стоилова и гл. ас. Константинов

по проект „Дигитално разделение и социални неравенства“.