Табло на приятелството

Учениците от първи клас съвместно с класните си ръководители изготвиха Табло на приятелството. Принципите на които ще стъпват нашите първокласници са ценностите в които възпитаваме нашите подрастващи деца и ученици. Таблото е разположено във фоайето на втори етаж в централна сграда.