Първа долекарска помощ

На 27.11 и 28.11 в ОбУ“Пенчо Славейков“ се проведе обучение на тема
„Първа долекарска помощ“.
Лектори бяха психологът Елена Атанасова и парамедикът инж.Халил Салиев.
51 учители и служители се обучиха как да реагират при кризисна ситуация и как да оказват първа долекарска помощ.
Обучението бе проведено от „Информа“ЕООД и беше съпроводено с много нагледни материали, примери от практиката и на двамата лектори и демонстрация на реакция при припаднал или ранен човек.
Обучението е част от План за квалификация на педагогическите специалисти.
В него се включиха и непедагогически специалисти, на които се е налагало да съдействат на учителите при кризисни ситуации.                                                                                                             За това обучение педагогическите специалисти ще получат един квалификационен кредит.