Награди в категория „Най-добре украсена стая“

На 04.01.2024г, директорът на училището, награди класираните на призови места паралелки, участвали в категория „най-добре украсена стая“, на Коледния ден на таланта, провел се на 22.12.2023г. Журито в състав Стефан Ганозов, Георги Найчев и Лора Петрова, определи следните призьори:
При начален етап:
1 място – каб.210 – VI „a“ клас, с кл.ръководител г-жа Шопарова; 18 точки
2 място – каб.208 – II „г“ клас, с кл.ръководител г-жа Кузманова; 17, 25 точки 
3 място – каб.23 – I „a“ клас, с кл.ръководител г-жа Кьоррайчева;16, 50 точки
Поощрителни награди в НЕ:
– за I „в“ клас – каб.21; 16, 25 т
– за II „б“клас – каб.207; 16, 25 т.
– за II „а“клас – каб.202; 16, 25т.
При прогимназиален етап:
1 място – каб.30 – IX „a“ клас, с кл.ръководител г-жа Андреева; 16,50 точки
2 място – каб.33 – VII „a“ клас, с кл.ръководител г-жа Арсенова; 15, 50 точки
3 място – каб.302 – VI „г“ клас, с кл.ръководител г-жа Жулева; 15, 25 точки
Поощрителни награди в ПЕ:
– за каб.42 – IX „б“ клас – 14, 50 т.
– за каб.303 – VIII „в“ клас; 12, 75 точки