Споделяне на добри практики

 
 
На 08.02.2024г, г-жа Делинова – директор на училището и Антон Вътов – образователен медиатор, участваха в работна среща, на която училища от Пловдив и областта споделиха добри практики от работата на образователните медиатори. Домакин на събитието бяха ОУ“Васил Левски“ – с.Караджово, по предложение на РУО – Пловдив. Срещата беше ползотворна и участниците изразиха мнение, че са необходими още такива инициативи. Екипът на ОбУ“Пенчо Славейков“ подари цвете на директора на ОУ“Васил Левски“ – с.Караджово и къщичка за птици за училищния им двор. Срещата премина в приятелски дух и изразено желание за подкрепа на всички образователни институции, които срещат затруднения в обхвата и задържането на децата и учениците.