„Закрила на детето“

На 21.02.2024г., по препоръка на РУО-Пловдив, се състоя среща със социални работници от ДСП/Отдел „Закрила на детето“, с родители на ученици от начален етап. Правата и задълженията на родителите по отношение посещението на децата им в училище, кои деца са в риск и кой трябва да бъде уведомен за това, социалните услуги които са в полза на родителите и децата им, и други теми бяха засегнати на тази среща.