Екокод

На 22.03.2024г., екокомитетът в училище участва в конкурс за Екокод. Целта на този конкурс е да се стимулира критичното мислене на подрастващите и да възпита достойни граждани с разумен отпечатък върху околната среда. Екокодът може да бъде под формата на плакат, творческо изделие, създаване на химн или видео. Споделя с всички вас как нашето училище и нашите ученици заявиха своите обещания към опазването на природата, ресурсите и биоразнообразието. В подготовката на проекта се включиха ученици със специални образователни потребности и с проблемно поведение.
Засаждането на цветя и растения в училищния двор е част от стъпките за кандидатстването ни за еко-училище. Стремим се да станем част от световната мрежа на екоучилищата, които наброяват над петдесет хиляди. Състезаваме се да получим този специален еко-код. Всички от еко-комитета са участници в това начинание